לוח אירועים

לוח אירועים לחודש אלול תשעח

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
א 12 ב 13 ג 14 ד 15 ה 16 ו 17 ז 18
ח 19 ט 20 י 21

עת שערי רצון - כנס נשים

יא 22

נופש עם ערכים

יב 23

נופש עם ערכים לתושבי הדרום

יג 24 יד 25
טו 26 טז 27

כנס פנימה השישי

יז 28 יח 29 יט 30

אתגר לרווקים

כ 31 כא 1
כב 2 כג 3 כד 4 כה 5 כו 6 כז 7 כח 8
כט 9

חודש שנה