עש“ק ג' אלול תש”ג

שוב עבר[ה] עת לא קצרה מפעם האחרונה שרשמתי ביומני המעשים שקרו בי ובעולם. עברו כשני שבועות מהפעם הזאת. אבל איני שׂם זה כלל וכלל ללבי. להפך. כי מאיזה עת נעשה יומני זה לכעין מראָה של מחשבותי ובעיקר של חיי רוחי, ובעת שאיני חושב יותר מנהוּג או שאין חיי רוחי פועלים יותר מרגיל, אינני יכול וגם אינני חפץ לכתוב ביומני ועל ידי זה לחלל את קדשתו שקבל על ידי מה שכתבתי לעיל.

מן הפעם האחרונה שרשמתי כאן חלו שנויים גדולים עד למאוד בקורות העולם, וגם בקורות עמנו חלו שנויים יותר גדולים משנהוג.

האנגלים והאמריקנים והרוסים ובני בריתם התחילו התקפה גדולה על כל הארצות שנכבשו על ידי גרמניה. האנגלים והאמריקנים כבשו עד עתה כבר את כל צפון אפריקה וגם האי החשוב עד מאוד בים התיכון, סיסליה, כבשו, והיום בבקר בשעה 4.30 התחילו לַאֲרֹץ על איטליה עצמה.

גם הרוסים מתקיפים עתה על הגרמנים ברוסיה, בתקף ובחזק שאין דגמתו בכל המלחמה הזאת, הכי גדולה מכל המלחמות שהיו עד עתה בעולם. אמנם לא התקדם עד עתה עוד במדה כזו שיש לחוש לפרצה בחזית הגרמנית, אבל אף על פי כן שזה לא קרה עוד, יכולים לראות מכּבד המלחמות שהמפקדה הראשית של החיל הרוסי מתכּונת עתה לעשות פרץ בחזית הגרמנית ולפרוץ על ידי זה ללב אירופה ואולי גם לחוף האטלנטי.

גם האנגלים והאמריקנים הכירו בכונותיהם של הרוסים כמו שיש לראות מהתאמצותם של עתה לקדם את רוסיה ולפרוץ לפניה לאירופה. חוץ מזה שארצוּ היום באיטליה עצמה, מתכוננים הם גם לעלות ליבשה בחוף האטלנטי. התקפות האויר מצד האנגלים והאמריקנים נתרבו עתה למספר גדול מאוד וגם כּבדם הולך ומתרבה. בשבועות שעברו עשו שתי התקפות על ברלין, וגם על ערים אחרות של גרמניה וגם של איטליה התקיפו מן האויר ונחרבו לחלק גדול. מעמדת־ראותי יכולות התקפות אלה, מלבד שהן תשלומים לפגועים, הן מעלות גם את מספר חטאתן ופשען של הארצות האנגליות והאמריקניות, ואי אפשר בעולם שהקב"ה ישבע רצון מזה שאנשים בלי מספר נהרגים בהרף עין ושערים שלמות, שבנו כה הרבה שנים עליהן, נחרבת ברגעים אחדים.

כמו שכתבתי, כמדומני בפעם שעברה, נפקחו עיני במאוד מאוד בעניני הפוליטיקה, ביחס לידיעותי ותבונותי הקודמות, והפקחה זו הולכת ומתקדמת. עכשיו הכרתי לדעת שבגרמניה לוחמת עתה על עצם קיומה בתור ממלכה חפשית, כי יתכן מאוד שאחרי המלחמה תמשיך גרמניה להתקים, אבל אז לא תפעל כארץ חפשית אלא הממשלה שלה תהיה רק כלי מלאכה בידי מנצחיה. ועד עכשיו היתה גם לחלק לא קטן כלי המלאכה בידי האנגלים והאמריקנים, כי הם חפצו להחליש את רוסיה על ידיה. אבל כנראה שהם, הינו האנגלים והאמריקנים, טעו בחזקת רוסיה והם יראים עתה עד מאוד מפניה. זה יכולים להכיר בלי הרבה יגיעה מהועידות הרבות והתכופות והארוכות של ראשי אנגליה ואמריקה ומטות שבטם. אמנם בעת האחרונה נתרבו אלה הפגישות במדה מרובה עד מאוד, ובכתבי עתה שוהה צ’רצ’יל153, ראש המיניסטרים באנגליה ואוחז כעת בפועל בשבט הממשלה, ומתוָעד עם רוספלט, פרסידנט של ארצות הברית.

ככה כבר מתראים עתה סימני המלחמה הבאה בין אנגליה ואמריקה מצד אחד ורוסיה מצד השני. מה שיהיה תפקידה של יפוניה במשחק זה אינו עוד נראה לי. אולי [אחר] (ה)תחלש(ו)תה של רוסיה תמלא היא מקומה ונגיע על ידי זה לזמן מלחמת גוג ומגוג, כמו שאמר לי מורי היקר מר גרעבל.

בא' אלול הופיעה הודעה זו בעתונים: הערבים והיהודים בארץ ישראל מתכוננים למלחמה ביניהם, הערבים והיהודים מתכוננים בסתר למלחמה בין עצמם מודיע ה“דילי מיל” מקהיר. “שתי המפלגות הזדינו היטב היטב בעת האחרונה”, מוסיף העתון. יחסיהם מתרעים יותר ויותר. אומרים שלערבים יש בערך מאת אלפים רובים, הרבה מכשירי מלחמה, מיטרילוס, מכתשות ופצצות יד, ליהודים יש רק חמשים אלף רובים, אבל כנגד זה הרבה יותר כלי זין כבדים: כבערך אלפים מיטרילוסס ואיזה תותחים גדולים. אומרים שיש להם אף תעשית נשק של עצמם“. הודעה זו קראתי בא' אלול בעתון ותכף כבר בראותי בעתון “יהודים” וארץ ישראל” נחרד לבי ובהוסיפי לקרא עוד הרביתי לחרוד. כי ההודעה היתה באותה נוסח של ההודעות על המהומות שלפני איזה שנים. כל גופי חרד ורעד בהעלותי על דעתי שוב דם יהודי, דם אחי היקרים, דם זה שהולך ומתיקר מיום ליום ישפך. ולמה, לחפצם ולמטרתם השפלים ולנכליהם הנקלים של ה“גוים”. דם זה לא ישפך לענין יהודי. בנפול עתה מאחינו היקרים לא (ת)תיטב על נפילתם אף כהוא זה מצבו הכללי של עמנו, שבכה צרה גדולה הוא  עתה. ובשעת קראי ושנותי את ההודעה הזאת נתחמם לבי ומהר(ה) לדפוק, כל עצבי היו נטוים ופתאום חשתי בקרבי ערג וגעגועים לארצי החביבה ולאחי היקרים, שלמרות אולי שמלחמתם לא תהיה לענינים ולמטרות יהודיים, נכסף לבי אליהם בחזק גדל מאוד. כי כשיסבלו אלה, אז יסבלו כיהודים שעמדו על נפשם; כשיפלו מהם, אז יפלו בתור יהודים שהגנו על עצמם, בתור יהודים חפשים – ולא כמה אלה מאחינו הסובלים עתה תחת על גרמניה הקשה שהם כצאן טבחה.